Prožívat štěstí

Prožívat štěstí

Vlastík Krejčí Když spolu jdou houbař, básník a lesní inženýr procházkou přes les, večer tu samou procházku popíše každý z nich jinak. Každý z nich celou cestu vnímal jiné věci. S jinými pocity. S jinými postoji. A jak je to s našimi postoji? Lusknutím prstů pochopitelně nenabydu stejné zkušenosti, vzdělání a postoje jako onen inženýr nebo znalosti jako onen houbař […]

„Ty nemáš rodinu.“

„Ty nemáš rodinu.“

Petr Samojský Nedávno mě osud zavál do léčebny za jednou paní, která věkem a nemocí ztrácí paměť a pojem o čase. „Kdy přijde můj manžel?“ zeptala se mě, „už jsem ho pár dní neviděla a stýská se mi po něm.“Odpověděl jsem vyhýbavě, protože její manžel je už dvacet let po smrti. „A co můj pejsek, staráš se o něj dobře?“ „Jasně,“ řekl […]

Bezpečný přístav

Bezpečný přístav

Jarmila Plotěná To se lehce řekne „bezpečný přístav“. Ale kde takový najít, když není nikde v současnosti ani v dohledné budoucnosti? Stačí si pustit zprávy a hned jsme svědky bouří na všech stranách a nějaký bezpečný přístav v nedohlednu. On, ten bezpečný přístav není totiž na nějakém konkrétním místě ani v nějaké určité době. Nedá se najít na mapě. Nelze k němu […]

Proč být životním optimistou?

Proč být životním optimistou?

Luděk Pivoňka Nejprve si musíme říci, kdo je to vlastně optimista a kdo pesimista. Optimista je ten, kdo v životě očekává jen to nejlepší. Naproti tomu pesimista je ten, kdo očekává jen to nejhorší. I když lidé nejsou přísně rozděleni pouze do těchto dvou kategorií, dá se říci, že něco z optimismu a pesimismu může u někoho více či méně […]

Ašantská moudrost

Ašantská moudrost

Mark Shiels Anansi, pavoučí bůh – známý též jako „bůh šprýmař“ (trickster) si rád vymýšlí příběhy! Ty, kdož mu dopřejí sluchu, dokáže zahrnovat divuplným vyprávěním po dlouhé hodiny. Jsou to příběhy plné „legrácek“, ale také životních pravd. Vzhledem k tomu, že je velmi zvídavý, ví vše o čemkoli a o komkoli. Tedy téměř! Ale Anansi chce znát vše! Tak jednoho […]