Proč být životním optimistou?

Luděk Pivoňka

Nejprve si musíme říci, kdo je to vlastně optimista a kdo pesimista. Optimista je ten, kdo v životě očekává jen to nejlepší. Naproti tomu pesimista je ten, kdo očekává jen to nejhorší. I když lidé nejsou přísně rozděleni pouze do těchto dvou kategorií, dá se říci, že něco z optimismu a pesimismu může u někoho více či méně převažovat.

První otázka může znít. Jsou tyto postoje dané už při narození nebo jsou spíše ovlivněny událostmi, které nás potkaly? Obojí může být pravda.

Kdybychom se s pesimismem výhradně narodili, byl by pesimismus náš osud a ten bychom příliš změnit nemohli. Kdyby byl pesimismus výsledkem našich nemilých životních zkušeností, bylo by možné se pokusit o změnu. Pokud jsme tedy dnes pesimisté, ptejme se sami sebe, kde se v nás tento postoj vzal? Když bychom zjistili, že se pesimismus v naší osobnosti rozvíjel postupně, je to dobrá zpráva. Nejsme k pesimismu předurčeni od kolébky.

Další otázka může směřovat na naši motivaci. Proč bychom chtěli být optimisty? Některé psychologické průzkumy potvrdily, že optimisté se dožívají vyššího věku. Pesimisté bohužel umírají předčasně. Není to náhoda, ale má to své logické důvody. Zde jsou některé z nich:

  • pesimistický postoj oslabuje imunitní systém
  • pesimistický postoj vyvolává citový stres
  • pesimistický postoj vyvolává nepozornost, která vede k častějším nehodám a úrazům
  • pesimistický postoj přispívá k trvalejším a vážnějším depresivním náladám

Pokud byste si přáli prožít delší život, pokuste se vědomě naladit na radostnější vlnu a stát se opravdovými životními optimisty. V příštím textu tohoto blogu se pak můžeme podívat, co optimistům nejvíce pomáhá a jak se ve svém životě chovají, aby si svoji životní pohodu co nejvíce udrželi.

About the Author