O nás

„Kněz má spoustu volného času, který tráví většinou na modlitbách k Bohu.“ „Farář je ten, kdo se stará o kostel a žehná starým lidem.“ „Duchovní musí v první řadě dbát o službu Bohu a nahánět lidi, aby na bohoslužbu chodili.“ – To jsou jen drobné ukázky toho, co si lidé moderní doby mohou myslet o povolání duchovního.

Toto je náš vlastní prostor – blog duchovních, kteří jsou, pravda, specifičtí v tom, že sloužíme jako duchovní nejsvobodomyslnějšího českého náboženství. Jsme unitářští duchovní a samo tohle označení v sobě skrývá i to, v čem se lišíme od úvodních výroků:

Každý jsme svou vlastní osobitou cestou došli k svému povolání. Zde míněno doslova povolání – do duchovenské služby. Dnes sdílíme tuto službu ve svých obcích anebo šířeji v Náboženské společnosti českých unitářů a snažíme se po duchovní stránce přispět svým dílem světu, ve kterém žijeme.

Obce, ve kterých působíme, jsou osobité stejně jako každý z jejich členů a tím je specifická i naše služba (o tom se ostatně můžete snadno sami přesvědčit, když některé z našich společenství navštívíte). Zároveň ale máme a ctíme společný základ, kterým je svobodomyslná spiritualita a tradice českého i světového unitářství.

Tento prostor našeho společného blogu nabízí letmý vhled do našeho myšlení a cítění. Do toho, jak vnímáme svou práci, každý po svém, v unikátním světě, který je tvořen vztahem mezi námi a našimi obcemi, místem, kde působíme, ale i vztahem ke světu, který sdílíme všichni společně a k tomu, co nás přesahuje.

Kontakt na nás najdete na webové stránce NSČU:
http://www.unitaria.cz/organizace/duchovni.html