Optimismus a životní krize

Optimismus a životní krize

Luděk Pivoňka Kdo by si přál se dostat do životní krize? Životní krize občas přicházejí, ale nemusí nutně znamenat jen porážku. Slovo krize znamená důležitý okamžik nebo bod obratu. Takže být v krizi neznamená automaticky být v nebezpečné situaci. Krize upozorňuje na křižovatku, na které se musíme rozhodnout, kudy dál. Určitě to bude znamenat změnu, u které ale nevíme, jestli […]

Cennost víry

Cennost víry

Mark Shiels Již několik týdnů se zamýšlím nad tím, jak pandemie covidu-19 ovlivní naší unitářskou kongregaci – jak v České republice, tak v jiných částech Evropy. Mnohé obce, zejména ve Spojeném království, se potýkají s finančními těžkostmi vzhledem k tomu, že musí spravovat své prostory a zajistit finanční prostředky na platy duchovních. Přitom jsou odkázány na příjmy z pronájmů, které […]

Promarněná chvíle

Promarněná chvíle

Sofia Pavala Kroky našich životů, tlukot srdce, tik – tak natažený strojek vyměřeného času, tepe pravidelným rytmem svého bi(y)tí. Bít-být-bít-být, teď-tady-teď-tady. Někdy bije tak tichounce, že ho přes zdánlivou samozřejmost našeho bytí ani neslyšíme. Nevnímáme kroky a skoky našeho času, bušení srdce, ani svého Hodináře, který pečlivě střeží náš orloj. Je tady s námi v koloběhu ročních období, když zimu střídá […]

Prožívat štěstí

Prožívat štěstí

Vlastík Krejčí Když spolu jdou houbař, básník a lesní inženýr procházkou přes les, večer tu samou procházku popíše každý z nich jinak. Každý z nich celou cestu vnímal jiné věci. S jinými pocity. S jinými postoji. A jak je to s našimi postoji? Lusknutím prstů pochopitelně nenabydu stejné zkušenosti, vzdělání a postoje jako onen inženýr nebo znalosti jako onen houbař […]

„Ty nemáš rodinu.“

„Ty nemáš rodinu.“

Petr Samojský Nedávno mě osud zavál do léčebny za jednou paní, která věkem a nemocí ztrácí paměť a pojem o čase. „Kdy přijde můj manžel?“ zeptala se mě, „už jsem ho pár dní neviděla a stýská se mi po něm.“Odpověděl jsem vyhýbavě, protože její manžel je už dvacet let po smrti. „A co můj pejsek, staráš se o něj dobře?“ „Jasně,“ řekl […]

Bezpečný přístav

Bezpečný přístav

Jarmila Plotěná To se lehce řekne „bezpečný přístav“. Ale kde takový najít, když není nikde v současnosti ani v dohledné budoucnosti? Stačí si pustit zprávy a hned jsme svědky bouří na všech stranách a nějaký bezpečný přístav v nedohlednu. On, ten bezpečný přístav není totiž na nějakém konkrétním místě ani v nějaké určité době. Nedá se najít na mapě. Nelze k němu […]

Proč být životním optimistou?

Proč být životním optimistou?

Luděk Pivoňka Nejprve si musíme říci, kdo je to vlastně optimista a kdo pesimista. Optimista je ten, kdo v životě očekává jen to nejlepší. Naproti tomu pesimista je ten, kdo očekává jen to nejhorší. I když lidé nejsou přísně rozděleni pouze do těchto dvou kategorií, dá se říci, že něco z optimismu a pesimismu může u někoho více či méně […]

Ašantská moudrost

Ašantská moudrost

Mark Shiels Anansi, pavoučí bůh – známý též jako „bůh šprýmař“ (trickster) si rád vymýšlí příběhy! Ty, kdož mu dopřejí sluchu, dokáže zahrnovat divuplným vyprávěním po dlouhé hodiny. Jsou to příběhy plné „legrácek“, ale také životních pravd. Vzhledem k tomu, že je velmi zvídavý, ví vše o čemkoli a o komkoli. Tedy téměř! Ale Anansi chce znát vše! Tak jednoho […]

Smál se, nebo nesmál?

Smál se, nebo nesmál?

Sofia Pavala Smích má mnoho podob. Bydlí v srdci, rozjasňuje tvář v čisté radosti z bytí, někdy jako plaché světlo proletí očima a usadí se na větvi jabloně a jen pro ni večer zpívá. Smích umí být i špinavý, zatížený ošklivostí nedobrých myšlenek, které v zabahněných holínkách přinesly do srdce zlé myšlenky. Smích je darem čisté radosti, milost zdarma darovaná. Zda člověk chodí s Bohem […]

Padá hvězda

Padá hvězda

Vlastík Krejčí Když takříkajíc „padá hvězda“, jde o meteory, které shoří v atmosféře, takže pozorujeme něco, co se odehrává prakticky nyní. Ale přání míváme i při pohledu na skutečné hvězdy na noční obloze. A tyto hvězdy jsou opravdu daleko. Některé až tak daleko, že právě teď už neexistují. My takovou hvězdu pozorujeme, můžeme si u toho něco přát, ale to, […]

Schody

Schody

Petr Samojský Kolikrát denně jdeme po schodech nahoru nebo dolů? Schod, schůdek, schodiště; schody dřevěné, železné, kamenné; dokonce i samohybné eskalátory sem patří. Schody – krásný symbol vývoje, pohybu z jedné úrovně do druhé. Člověk musí vynaložit určitou energii, aby změnil svou polohu, aby se posunul jinam.  Někdo po schodech vyběhne jako čipera, ale stačí jen nemoc, bolest, zranění, a […]

Správné rozhodnutí

Správné rozhodnutí

Jarmila Plotěná Takové správné rozhodnutí, zvláště v naší současné době, je k nezaplacení. Příliš se o tom nemluví, ale člověk se snadno může dostat do situace, kdy sice nebojuje s covidem, ani nekrachuje jeho firma kvůli epidemickým opatřením, ani ještě není ve vysokém věku, a přesto poznává, jak nutně potřebuje, aby jeho každodenní rozhodnutí byla správná. Přičemž prakticky nemá žádné […]

Velikonoční překvapení

Velikonoční překvapení

Luděk Pivoňka Křesťané věří, že Ježíš byl jediným člověkem na světě, který přemohl hřích a smrt. Vychází z přesvědčení, že Bůh se vtělil do konkrétní historické postavy Ježíše z Nazaretu. Když byl Ježíš ukřižován, stala se jeho smrt výkupnou obětí za hříchy celého lidstva. Kdyby tak neučinil, všichni lidé by museli být od Boha trvale odloučeni v pekle. Proto také kázal své poselství […]

Příběh Nelsona Mandely: Jednou lotr, vždycky lotr?

Příběh Nelsona Mandely: Jednou lotr, vždycky lotr?

Mark Shiels Když jsem byl 19 let vězněný na ostrově Robben v Jižní Africe, jeden z nejbrutálnějších důstojníků zde byl velitel Badenhorst. Několik dní před Badenhorstovým odjezdem jsem byl povolán do hlavní kanceláře věznice. Generál Steyn navštívil ostrov a chtěl vědět, jestli máme nějaké stížnosti. Přítomen byl také velitel Badenhorst. Když jsem přednesl seznam svých stížností a požadavků, Badenhorst mě […]

Ukřižovaná svoboda a naděje trubadúra

Ukřižovaná svoboda a naděje trubadúra

Sofia Pavala Dovolte mi v duchu lehkého tónu fejetonu jedno trpké konstatování. Jednání poslanecké sněmovny je krutá a bizarní reality show. Varování devíti z deseti psychologů: pokud si chcete zachovat zdravý rozum, víru v dobré prospívání dnešní společnosti, přesvědčení o správném rozhodování těch, co rozhodují – NEPOUŠTĚJTE SI ZÁZNAM Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY! Naší společností zmítá covidový chaos. Před rokem jsme věřili, že když všechno […]

Láskyplně…

Láskyplně…

Vlastík Krejčí Láska je důležitým prvkem v našem životě. Nenechme se tedy zmást každodenním shonem. Především bychom si měli uvědomit, že tady je, existuje, určitá láskyplnost, na které jsme všichni závislí, a na kterou v našem nejproduktivnějším období máme tendenci zapomínat. Býváme příliš často přehlceni vlastním egem, vlastními titěrnými cíli, které naše mysl sleduje, až příliš často na to, abychom […]

Šeptanda na malém městě

Šeptanda na malém městě

Petr Samojský Po přednášce v jednom malém českém městě jsem se sešel s místními příznivci na čaj. „Moc se mi tu u vás líbí,“ povídám, „je to znát, že tu lidé mají k sobě blíž.“ „A to jo,“ odvětí jeden mladík, „na jednom konci města se podíváš do nebe, na druhém konci se dozvíš, že ses dal na modlení, a […]

Císařovy nové šaty

Císařovy nové šaty

Jarmila Plotěná Znáte tu Andersenovu pohádku: Nějací taškáři naslibovali císaři, že mu ušijí nádherné šaty, které však budou neviditelné pro toho, kdo je buď veliký hlupák nebo se pro svůj úřad nehodí. Pak dělali, jakože pilně šíjí a nový oděv císaři oblékají. Ten však žádné šaty neviděl, ale přece nemohl přiznat, že je buď hloupý nebo se nehodí k tomu, […]

Přišel Ježíš zrušit Zákon a Proroky?

Přišel Ježíš zrušit Zákon a Proroky?

Luděk Pivoňka Co znamená zrušit Zákon a Proroky? Zákon a Proroci jsou označením pro židovská svatá písma, která jsou hlavním duchovním textem judaismu. Každý věřící vyznavač tohoto náboženství je vnímá jako přímá slova od Boha. Proto Ježíš říká v Matoušově evangeliu, že nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka z hebrejské Bible, dokud se všechno nestane. A co by se mělo stát? […]

Zenová moudrost: Šálek čaje

Zenová moudrost: Šálek čaje

Mark Shiels Profesor dorazil do domu zenového mistra a při představování se chlubil všemi svými tituly a akademickými hodnostmi, které získal během dlouhých let studia. Poté profesor sdělil mistrovi cíl své návštěvy, jímž bylo naučit se všechna tajemství zenové moudrosti. Namísto vysvětlování ho zenový mistr vyzval, aby se posadil, a naservíroval mu čaj. Když plnil šálek, byl ten moudrý starý […]