Ašantská moudrost

Mark Shiels

Anansi, pavoučí bůh – známý též jako „bůh šprýmař“ (trickster) si rád vymýšlí příběhy! Ty, kdož mu dopřejí sluchu, dokáže zahrnovat divuplným vyprávěním po dlouhé hodiny. Jsou to příběhy plné „legrácek“, ale také životních pravd. Vzhledem k tomu, že je velmi zvídavý, ví vše o čemkoli a o komkoli. Tedy téměř!

Ale Anansi chce znát vše! Tak jednoho dne vstoupil do domu boha slunce. „Ó, mocný bože slunce! Vidíš vše na zemi! Nechtěl bys se mnou sdílet svou nedozírnou moudrost? Použiji ji moudře k vyprávění příběhů, příběhů plných divů a zábavy pro každého.“

Sluneční bůh řekl: „Anansi, dám veškerou moudrost světa tady do toho hliněného hrnce. Musíš však tuto moudrost sdílet se všemi lidmi na zemi.“ Anansi slíbil, že tak učiní.

Anansi si odnesl hrnec domů. Podíval se hluboko do hrnce a byl si zcela jist, že takového vhledu do podstaty věcí se mu nikdy předtím nedostalo. Slyšel zvuky, o nichž ani netušil, že existují. „Toto je až příliš dobré, abych se o to dělil. Nechám si tuto ohromnou moudrost jen sám pro sebe,“ pomyslel si Anansi. „Musím ji někde ukrýt!“ řekl si a začal se poohlížet po nějaké skrýši.

Rozhodl se vylézt až na samotný vrcholek nejvyššího stromu s tím, že tam hrnec přiváže tak, aby ho skrylo listoví. Začal šplhat na strom drže hrnec. Šplhání není snadné! Už jste někdy zkoušeli lézt na strom a držet při tom nádobu? Anansi by si v tu chvíli přál mít osm končetin!

Anansiho nejmladší dcera stála opodál a sledovala, s čím se Anansi potýká. „Otče, nebylo by jednodušší, kdyby sis nádobu dal na záda? Uvolníš si tak ruce a nohy a bude se ti lépe šplhat.“

Domníváte se, že Anansi ocenil dobrou radu své dcery? Tak se zamyslete znovu!

Dcera má pravdu, bylo by to tak jistě jednodušší! Ale jak je možné, že na to přišla, ačkoli jsem to já, kdo disponuje veškerou moudrostí světa! Anansi se tak rozzlobil, že hodil hrnec na zem.

Všechna moudrost světa vytekla z nádoby. Část ulpěla zde, část na jiném místě. Nikdo nezískal všechnu moudrost, ale každý dostal alespoň malý díl. Tak proto, dokonce i dnes, je moudrost všude. Pokud se zaposloucháte do příběhů vypravěčů po celém světě, část z ní uslyšíte.

About the Author