Tak bacha!

Tak bacha!

Vlastimil Krejčí Nejbližší hvězda? Alfa Centauri přece… Hm, ani ne! Slunce. Nejbližší planeta? Většinou Merkur, ale někdy Venuše, a někdy Mars. Hm, ani ne! Země. Příliš často zapomínáme na to, co je nám nejblíž. Protože je to zjevné? Protože je to pořád? Nevím, ale nejbližší člověk mě jsem já. A nejzdravější vztah bych měl mít sám se sebou. Teprve pak […]

Kritika jako dar

Kritika jako dar

Petr Samojský Už vás někdy někdo za něco zkritizoval? Bylo by to podivné, kdybyste na to odpověděli, že nikoliv… Protože kritika, výtka, pokárání patří k životu úplně stejně jako pochvala, ocenění, potěcha. Jsou to svým způsobem dary, které nám prostřednictvím druhých lidí dává život sám, když chce, abychom rostli, vyvíjeli se, posunovali se v čase mezi zrozením a smrtí. Samozřejmě […]

Nemít dluhy

Nemít dluhy

Jarmila Plotěná Nemít dluhy je dobré, nemít dluhy je dokonce výborné. Proč? Dluhy nás omezují, svazují, svým způsobem nám brání v rozletu, neboť nám ubírají energii. Naše mysl se jimi chtě nechtě musí zaobírat, jsou to většinou nepříjemné myšlenky a tak se ochuzujeme o sílu, kterou bychom mohli použít na věci, které jsou pro nás důležité. Tedy mít dluhy brzdí […]

Desatero lidských přikázání

Desatero lidských přikázání

Luděk Pivoňka Desatero lidských nebo božích přikázání? V judaismu i křesťanství je základním etickým kodexem Desatero božích přikázání. Věřící lidé si obvykle myslí, že Desatero má nadpozemský původ. Proto ho považují za nezpochybnitelnou autoritu. Obvykle se má za to, že Desatero obdržel Mojžíš na hoře Sinaj přímo od Hospodina (přesněji Jahveho). Díky tomu, že se nikde ani písemně, ani archeologicky neprokázalo, […]