Nemít dluhy

Jarmila Plotěná

Nemít dluhy je dobré, nemít dluhy je dokonce výborné. Proč? Dluhy nás omezují, svazují, svým způsobem nám brání v rozletu, neboť nám ubírají energii. Naše mysl se jimi chtě nechtě musí zaobírat, jsou to většinou nepříjemné myšlenky a tak se ochuzujeme o sílu, kterou bychom mohli použít na věci, které jsou pro nás důležité. Tedy mít dluhy brzdí a svazuje.

A to nejde vůbec jen o dluhy peněžní. Vždyť nevraživost, zlost na někoho či dokonce nenávist člověka zadlužuje. Tomu, že nás zadlužuje u Boha nebo karmicky, někteří věří jiní nevěří, ale zcela jistě nás zadlužuje u člověka, vůči němuž si tuto nenávist pěstujeme. A nemusí to být vždy jen člověk, můžeme se zadlužit i vůči zvířatům, přírodě ba i věcem. Jde totiž o nás, je to náš problém, náš dluh a nezáleží příliš na tom kdo právě je naším věřitelem.

Můžeme se tak zadlužit i vůči sobě? Určitě a stává se nám to kdykoliv sebe za něco odsuzujeme, nedovedeme si odpustit ani po té co jsme svoji chybu pochopili, uznali a snažili se sjednat nápravu. Inu, člověk se zadluží velmi snadno.

Jde však o to prožít život pokud možno co nejméně zadlužen. Jde o to nabývat moudrosti a vyrovnávat svoje dluhy, zbavovat se jejich břemen.

A jedno, až náš život bude končit, odejít nezadluženi, neboť nemít dluhy je dobré, nemít dluhy je dokonce výborné.

About the Author