Kritika jako dar

Petr Samojský

Už vás někdy někdo za něco zkritizoval? Bylo by to podivné, kdybyste na to odpověděli, že nikoliv… Protože kritika, výtka, pokárání patří k životu úplně stejně jako pochvala, ocenění, potěcha.

Jsou to svým způsobem dary, které nám prostřednictvím druhých lidí dává život sám, když chce, abychom rostli, vyvíjeli se, posunovali se v čase mezi zrozením a smrtí. Samozřejmě z osobního hlediska je důležité, aby byly vyvážené, a také abychom s nimi dokázali zacházet vhodným způsobem.

Kupříkladu abychom se učili někdy je brát velmi osobně, jindy zas je osobně vůbec nebrat. Je to zkrátka umění, ten život, že?

About the Author