Desatero lidských přikázání

Luděk Pivoňka

Desatero lidských nebo božích přikázání? V judaismu i křesťanství je základním etickým kodexem Desatero božích přikázání. Věřící lidé si obvykle myslí, že Desatero má nadpozemský původ. Proto ho považují za nezpochybnitelnou autoritu.

Obvykle se má za to, že Desatero obdržel Mojžíš na hoře Sinaj přímo od Hospodina (přesněji Jahveho). Díky tomu, že se nikde ani písemně, ani archeologicky neprokázalo, že by Mojžíš mohl být historická postava, tak se domnívám že Desatero má pravděpodobně jen lidský původ. Přesto díky křesťanství v naší evropské kultuře zanechalo svůj nesmazatelný vliv. Je to prostě naše historické dědictví.

Proto se přimlouvám, abychom na něj nezapomenuli ani v dnešní, poněkud hodnotově rozkolísané době. Mohlo by tak naši společnost příjemně morálně osvěžit.

About the Author