Správné rozhodnutí

Jarmila Plotěná

Takové správné rozhodnutí, zvláště v naší současné době, je k nezaplacení. Příliš se o tom nemluví, ale člověk se snadno může dostat do situace, kdy sice nebojuje s covidem, ani nekrachuje jeho firma kvůli epidemickým opatřením, ani ještě není ve vysokém věku, a přesto poznává, jak nutně potřebuje, aby jeho každodenní rozhodnutí byla správná. Přičemž prakticky nemá žádné vodítko, ukazatel nebo mapu, které by mu mohly být v jeho rozhodování nápomocné.

Stačí totiž mít nějakou zdravotní Achillovu patu, problém třeba po přechozené chřipce nebo jinou málo zjevnou závadu, která by byla za běžných okolností nějak řešitelná. Jak to? Máme přece skvělé moderní zdravotnictví. Jenže při aktuální a náloži viru není nečasté ani nepravděpodobné, že právě ve zdravotnickém zařízení se člověk nakazí.

Navíc naše zdravotnictví už dávno není tak „robustní“, jak vypadá. Po dlouhém boji je už vyčerpané a nemocnice přeplněné. Svědčí o tom velice smutná čísla, kterým někteří nemají ani sílu uvěřit, přestože je to tvrdá realita. Takřka životní potřeba správného rozhodování je něco, co úzce souvisí s bdělostí, intuicí a moudrostí.

Jsou to naši pomocníci a rádci na duchovní cestě, tedy na každé cestě životem. Nyní je jich velice třeba. Jak se s nimi setkat? To lze naznačit mnoha způsoby. Třeba doporučením, že se má člověk obrátit do svého nitra. Je to velice dávná rada. Najdeme ji třeba již v biblické citaci z Izaiáše (30,15): „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítezství.“

About the Author