Schody

Petr Samojský

Kolikrát denně jdeme po schodech nahoru nebo dolů? Schod, schůdek, schodiště; schody dřevěné, železné, kamenné; dokonce i samohybné eskalátory sem patří. Schody – krásný symbol vývoje, pohybu z jedné úrovně do druhé. Člověk musí vynaložit určitou energii, aby změnil svou polohu, aby se posunul jinam. 

Někdo po schodech vyběhne jako čipera, ale stačí jen nemoc, bolest, zranění, a najednou je pohyb po schodišti náročnou překážkou. A stejně tak vývoj duševní a duchovní, jak ten někdy dokáže dát člověku zabrat!  Kolikrát si musí člověk natlouct, aby pochopil zdánlivě jednoduchou pravdu? A eskalátor, no jasně, ten nás vynese bez námahy! Ale je to tak doopravdy? To jen někdo vynaložil námahu za nás!  Chyba by to byla, kdybychom nebyli vděčni za posun ve vývoji, který nám někdo pomohl udělat…

About the Author