Negativní emoce

Mark Shiels

V poslední době jsem si uvědomil, kolik lidí kolem mne podléhá emoci hněvu. Mám známého, který se svým bratrem nemluvil přes třice let. Když jeho bratr zemřel a jeho rodina ho požádala, aby se zúčastnil bratrova pohřbu. On se zdráhal zúčastnit, ale nakonec z úcty k přání své rodiny žádost přijal. Po pohřbu ho manželka jeho zesnulého bratra objala a zeptala se, co že se to tenkrát vlastně stalo, že se bratři pohádali. Můj přítel si v tu chvíli uvědomil, že to po těch letech už vlastně neví…

Je naprosto v pořádku cítit hněv, zlobit se. Důležité ale je, co se svým hněvem děláme. Pokud držíme svůj hněv v sobě a ten nám brání ve vztahu k druhým, není to z mého pohledu v pořádku. Nejlepším způsobem je pokusit se sdělit, proč hněv vůči druhé osobě cítíme, a pak jim prostě odpustit a vyjít z tohoto negativního emočního stavu.

Pokud držíme svůj hněv, požírá nás to uvnitř, vytváří další negativní emoce v naší mysli, jako je hořkost a nenávist.

About the Author