Vítězství světla nad temnotou

Mark Shiels

Naše hinduistické sestry a bratři dnes slaví 5. den festivalu Díválí. Díválí, nejčastěji označovaný jako „Svátek světel“, je událost, při které se hinduisté scházejí, aby si připomněli a oslavili vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem, poznání nad nevědomostí.

Hinduistické rodiny se v tomto období scházejí, společně vaří jídlo a přinášejí pokrmy, které obětují hinduistickým bohům v jejich chrámech. Sochy bohů zdobí krásné girlandy květin a po celém chrámu planou svíčky, které symbolizují vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem a poznání nad nevědomostí.

V letošním roce se hinduisté nesmějí shromažďovat ve svých chrámech a rodiny mohou být pouze ve složení, v němž spolu žijí v jedné domácnosti. Stejně jako my všichni, i naše hinduistické sestry a bratři podléhají pravidlům a omezením, která evropské vlády zavedly během této druhé vlny pandemie.

Mnoho hinduistických kněží však oslavuje svátek Díválí tím, že provádí obřady uctívání „púdža“ prostřednictvím aplikací Zoom, FaceTime a Skype. Kněží také povzbuzují rodiny a jednotlivce, aby oslavovali svátek Díválí doma, a aby sdíleli fotografie svých oslav na sociálních sítích.

Slyšel jsem, jak jeden hinduistický kněz říká, že „ducha Díválí“ nemohou narušit žádná pravidla ani omezení, protože ho prožíváme na duchovní úrovni v srdci každého z nás!

V těchto temných a náročných dnech pandemie nám slavnost Díválí může připomenout, jak důležité je udržovat si naději, když se vše zdá beznadějné, a věřit, že dobro zvítězí nad zlem a poznání nad nevědomostí.

About the Author