Optimismus a životní krize

Luděk Pivoňka

Kdo by si přál se dostat do životní krize? Životní krize občas přicházejí, ale nemusí nutně znamenat jen porážku. Slovo krize znamená důležitý okamžik nebo bod obratu. Takže být v krizi neznamená automaticky být v nebezpečné situaci. Krize upozorňuje na křižovatku, na které se musíme rozhodnout, kudy dál. Určitě to bude znamenat změnu, u které ale nevíme, jestli bude příznivá nebo nepříznivá.

Pesimisté obvykle předpokládají, že změna bude nemilá, a tak se na krizi netěší. Optimisté často ve změně vidí příležitost, jak věci změnit k lepšímu. Kdyby krize nepřicházely, tak bychom jen spokojeně setrvávali ve svých vyjetých kolejích a nic by se nezměnilo.

I nyní jsme v době, která je krizová. Naše země a s námi i celý svět prochází těžkou pandemickou pohromou. Dalo by se říci, že na tom nemůže být nic hezkého. I já jsem v jednom dotazníku tvrdil, že koronavirus naší unitářské obci nic dobrého nepřinesl. Ale dnes mám trochu jiný názor. Covid skutečně v době tvrdého lockdownu bránil mně i mé obci dělat věci, na které jsem byl zvyklý a měl jsem je rád. Proto jsem je nechtěl příliš měnit. Kdo by se také rád vzdával milých věcí. Přesto krize nutí k rozhodnutí. Na druhou stranu to neznamená, že se přes noc probudíme jako úplně jiné bytosti a vše se lehce promění. Ne, změna je často obtížná a nemilá, ale na konci může být něco lepšího. A to je důležité, věřit, že budoucnost může být dobrá. A já jsem věřil, že se budeme moci vrátit do normální situace. Ale to by bylo dnes málo. Dostat se do původní situace nestačí. Je třeba krizi přetavit do něčeho lepšího a to dělají jen životní optimisté.

Být životním optimistou není náhoda. Buď se s tímto postojem narodíme a nebo na něm musíme tvrdě pracovat. Změnit sám sebe je to nejtěžší a to dělají jen moudří lidé. Chytří lidé by rádi měnili svět, ale není jisté, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Cesta do pekla je někdy příjemně vydlážděná dobrými úmysly. Takže nebuďme smutní, že svět nám naše dobré skutky vždy neoplácí stejnou mincí. To je někdy realita, se kterou se musíme smířit. Vlastní život však změnit můžeme.

About the Author