Život je most…

Jarmila Plotěná

Život je most. Vede z jednoho břehu na druhý, spojuje. Bez mostu by cesta nemohla pokračovat, most má tedy zásadní smysl. Most znamená komunikaci, propojení, umožnění pokračovat v cestě, postupovat vpřed.

„Život je most, projdi po něm, ale nezabydluj se na něm“.

Poznání v tomto smyslu je vzkaz, nikoli nihilistický o marnosti a zmaru života, ale o důstojnosti života jako nepřetržité smysluplné cestě a službě.

About the Author