Zenová moudrost: Šálek čaje

Mark Shiels

Profesor dorazil do domu zenového mistra a při představování se chlubil všemi svými tituly a akademickými hodnostmi, které získal během dlouhých let studia. Poté profesor sdělil mistrovi cíl své návštěvy, jímž bylo naučit se všechna tajemství zenové moudrosti.

Namísto vysvětlování ho zenový mistr vyzval, aby se posadil, a naservíroval mu čaj. Když plnil šálek, byl ten moudrý starý muž zjevně nesoustředěný, takže naléval dál, i když už čaj přetékal z šálku na stůl.

Profesor si nemohl pomoci a zvolal: „Šálek je plný, dovnitř už se žádný čaj nevejde!“ Mistr odložil čajovou konvici a prohlásil: „Jsi jako šálek, dorazil jsi plný až po okraj názorů a předsudků. Pokud není tvůj šálek prázdný, nebudeš se moci nic naučit.“

Tento zenový příběh nás učí, že když je naše mysl plná pocitu vlastní důležitosti, arogance nebo předsudků, je nemožné, abychom se naučili nové věci nebo abychom uvažovali o nových způsobech bytí ve světě. Jednou ze zásadních praktik zenové tradice je naučit se způsoby, jak vyprázdnit naši mysl, abychom se mohli učit nové věci a být otevřeni novým životním zkušenostem.

My unitáři se můžeme z tohoto jednoduchého příběhu hodně naučit. Musíme být otevřeni moudrosti, která ve světě existuje, ať už v jiných náboženstvích nebo náboženských tradicích, ve vědě, umění či jiných akademických oborech. Měli bychom respektovat názory ostatních členů naší komunity a být otevřeni učení se jeden od druhého.

About the Author