Láskyplně…

Vlastík Krejčí

Láska je důležitým prvkem v našem životě. Nenechme se tedy zmást každodenním shonem.

Především bychom si měli uvědomit, že tady je, existuje, určitá láskyplnost, na které jsme všichni závislí, a na kterou v našem nejproduktivnějším období máme tendenci zapomínat. Býváme příliš často přehlceni vlastním egem, vlastními titěrnými cíli, které naše mysl sleduje, až příliš často na to, abychom si byli vědomi té nejsilnější síly, která ovlivňuje nás všechny.

Jak dramaticky se ovšem jakákoli situace náhle promění, když jí dáme jiný kontext! Jak mnoho věcí se změní, když si v situaci, kde jsme zarputilí, neteční nebo tzv. „důležití“, uvědomíme sílu pojmu lásky, sílu láskyplnosti a dobroty a dokážeme svůj postoj proměnit tímto směrem.

Tvrdostí může člověk získat mnoho, velmi mnoho, ale nikdy ne štěstí. Může tvrdostí dobýt celé impérium, ale jediné, co si odnese, bude možná pocit slasti, ale nikoli štěstí. A ten pocit slasti opět ztratí, jako ztratí ono impérium, protože stejně se na světě vše neustále proměňuje.

Velmi snadno se stane, že jsme při každodenním prožívání uzavřeni v kleci rozumu. V našem vědomí, v tom, co vlastně v daný okamžik vnímáme, se neustále vynořují další a další myšlenky, podléháme tomuto procesu, vytváříme nebo spíš přejímáme názory, naše bytí se děje v tomto kotlíku bublajících úvah, a co navíc – identifikujeme sami sebe s tímto chaosem.

Přitom když chcete gestem vyjádřit „já“, ukážete prstem k hrudi, ne k hlavě. Čili k srdci, ne k mozku.

Láska je důležitým prvkem v našem životě. Nenechme se tedy zmást každodenním shonem, uvědomujme si ji, nezapomínejme na ni, ani v této nelehké době.

About the Author