Boží království a politika

Luděk Pivoňka

Ohledně Božího království existuje několik možností, jak můžeme k tomuto tématu přistoupit. Jednou z možností je, že Boží království může přinést pouze Ježíš Kristus jako božský Spasitel.

Další možností je, že Boží království si vybudujeme sami na zemi. To ale předpokládá, že Boží království mohou tvořit pouze dokonalí lidé. V celé známé historii světa se to prozatím nikomu nepodařilo, byť nám mnozí pozemští vládcové slibovali jen modré z nebe a lepší zítřky. Kdybychom této politické pohádce již nebyli ochotni věřit, tak už nám zbývá jen poslední možnost, a to Boží království ukryté v lidské duši. Má to však jisté výhody a nevýhody.

Výhodou může být, že už nemusíme netrpělivě čekat na žádného lidského i nadlidského Spasitele. Nevýhodou zase může být naše lidská nedokonalost. Ale v tomto případě už nemůžeme nikomu nic vyčítat. Přesto je to lepší varianta než jen plakat nad biblickými a politickými pohádkami, které se bohužel nikdy nenaplnily.

About the Author