Všechno bude v pořádku

Mark Shiels

Žijeme v době nejistoty a neustálých obav. Jaké dopady bude mít pandemie na ekonomiku? Nepřijdeme o práci? Jak to bude s cestováním? A tak dále. Jak inspirující je připomenout si dávná (ale stále aktuální) slova středověké mystičky Juliany z Norwiche.

Juliana z Norwiche (1343–1416) byla anglická křesťanská mystička, která celý svůj život strávila v anglickém městě Norwich. Před třicítkou se rozhodla stát se poustevnicí a byla ubytována v cele nedalekého kostela sv. Juliana v Norwichi.

Poustevníci byli velmi nábožní, svůj život zasvětili modlitbám a ve středověku byli vysoce cenění. Lidé z místní církevní komunity chodívali k oknům jejich cel a prosili je, aby se za ně modlili, nebo je žádali o moudrou radu. Místní komunita poustevníky živila a šatila a obdivovala je pro jejich život v chudobě a oddanosti Bohu.

Juliana krátce po svých třicátých narozeninách vážně onemocněla a byla v tak špatném stavu, že jí kněz kostela sv. Juliana dal poslední pomazání. Během nemoci měla řadu vizí, které po svém uzdravení sepsala a nazvala je „Zjevení božské lásky“ – tato kniha je nejstarší dochovanou publikací v anglickém jazyce, kterou napsala žena.

Všechny tyto vize se týkaly lásky Boží a „Kristova utrpení“. Juliana byla vůbec prvním člověkem, který kdy označil Boha jako „naši Matku“ a ve svém díle popisuje Boha jako Boha Univerzálního, který má hluboké porozumění lidské přirozenosti. Juliana psala také o tom, jak se Bůh stará o naše blaho, a o tom, že bychom všichni měli věřit, že – bez ohledu na to, jak je pro nás život těžký – nakonec všechno dobře dopadne.

Jak se během pandemie ukazuje, mnoho z nás má obavy z druhé vlny koronaviru. Znám mnoho lidí, kteří se pořád bojí jezdit hromadnou dopravou, a také těch, kteří se obávají chodit na veřejná místa, jako jsou parky, galerie a muzea. Všichni musíme tyto temné časy pandemie překonat svým vlastním způsobem.

Jak inspirující je zamyslet se nad Julianinými slovy: „Všichni budou v pořádku a všechno dobře dopadne.“ Tato křesťanská mystička ze 14. století nám jimi dává naději, jistotu, že Božská Matka se o nás stará, a že nakonec všichni budou v pořádku a že všechno dobře dopadne!

About the Author