Vánoční překvapení

Luděk Pivoňka

Nedávno jsme v naší zemi slavili Vánoce a připomněli si tajuplné Ježíšovo narození. Podle křesťanské tradice se Ježíš narodil v judském městě Betlémě a později se s rodiči přestěhoval do galilejského městečka Nazaretu. Tam také vyrůstal. Později žil v galilejské městě Kafarnaum.

V Matoušově evangeliu se píše, že byl počat z Ducha svatého a tudíž jeho otcem nebyl Josef, ale přímo Bůh. Jeho matkou byla Maria. Naproti tomu Lukášovo evangelium za Ježíšova otce považuje Josefa. Markovo a Janovo evangelium o Ježíšově narození tiše mlčí. A proč? To jsou poměrně rozporuplné informace. Jak to tedy bylo doopravdy?

Někteří Židé se v té době domnívali, že se Ježíš pravděpodobně narodil z cizoložství. Mluví o tom Janovo evangelium, Akta Pilátova a církevní otec Origenés. V Origenově knize „Proti Kelsovi“ se můžeme dočíst, že jeho otcem byl římský voják Panthera, se kterým Marie skutečně otěhotněla. Když se to dozvěděl Josef, tak Marii vyhnal z domu. Maria pak porodila dvojčata Ježíše a Judu. Juda se stal později Ježíšovým učedníkem a ostatní apoštolové mu říkali Tomáš, neboť slovo tóma znamená v aramejštině dvojče. O tom se můžeme dočíst v knize „Skutky Tomášovy“ nebo „Tomášovo evangelium“.

Tato domněnka vypadá velmi nezvykle, přesto je postavena na historických pramenech. Pro někoho by to mohlo být nečekané vánoční překvapení. Křesťané totiž věří, že Ježíš byl Boží Syn, který se stal člověkem, aby svojí smrtí vykoupil celé lidstvo. Proto mu také dávají titul Spasitel světa.

Podle mojí hypotézy se Ježíš narodil jako syn Panthery a Marie. Nebyl sice Bohem, ale jako výjimečný židovský rabi proměnil mnoho lidských životů k dobrému. Dělal to ve své době a činí to i dnes skrze své poselství, které nám zachovali jeho následovníci. Pomáhat lidem k lepšímu životu je ten nejhezčí dárek, který nám mohl dát.

About the Author