Skryté poklady

Jarmila Plotěná

Denně se dovídáme, čím je tato doba koronavirová špatná, jaké jsou její neblahé dopady na ekonomiku, školství, kulturu, životní úroveň a hlavně na zdravotní stav společnosti a délku života. Nyní již i ti, kteří nechtěli vědět, se setkávají s tragickými fakty o přetíženém zdravotnictví, enormním množství nemocných – a co je nejtragičtější – zemřelých v důsledku nákazy nebo i neinfekčních zdravotních problémů, které by za normální situace byly řešitelné.

Mnozí si totiž ani neuvědomujeme, jak mnoho našich bližních se ocitlo v téměř beznadějné situaci. Domnívat se, že přece nás se to netýká, nás těžký průběh nákazy dokonce s fatálními následky přece nemůže potkat, je velice naivní.  Jen těžko se lze smířit s tím, že naše krásná republika je v boji s pandemií na jednom s nejhorších míst a stala se pro svět přímo odstrašujícím případem.

Ovšemže není bez důvodu situace jednotlivců ani situace národa, ale sledovat jen stinné stránky krize k ničemu nevede. Říká se také, že každé zlo má i (nějaké) své dobro. Onu světlejší stránku naší doby vidím ve skrytých pokladech. Jakých a kde jsou? Jsou mnohé a velmi různé a setkat se s nimi můžeme na každém kroku.

Tak například mnoho lidí pochopilo, že nemohou očekávat pomoc odjinud a že si musí pomoci sami. Zvláště v některých profesích, ve zdravotnictví, školství a různých službách začali podávat obrovské výkony, dělat téměř nemožné. Objevili skryté poklady nebývalých nápadů a obětavé kolegiality ve svízelných podmínkách.

Na jiné čekaly skryté poklady v jejich rodině. Krize jim dopřála poznat hodnoty blízkého člověka a domova. Nejedna, dříve zanedbaná, zahrádka je pečlivě obdělaná, mnohá kniha, stále odkládaná na „až někdy“ je přečtená, mnohá chata opravená, mnohý krásný kout přírody naší vlasti navštívený, dříve odkládané činnosti dokončené a hlavně mnohé dosud nedoceněné hodnoty jako skutečné skryté poklady objevené.

Mnozí tak nalezli dříve pro ně utajený poklad života, zdraví, poklad času, poklad přátelství. Někteří dokonce objevili i dobře ukryté poklady duchovní cesty jako jsou různá duchovní cvičení, modlitba nebo meditace a mnoho jiných pokladů. A to je ono dobro, které přináší naše nelehká doba.

About the Author