Velikonoční překvapení

Velikonoční překvapení

Luděk Pivoňka

Křesťané věří, že Ježíš byl jediným člověkem na světě, který přemohl hřích a smrt. Vychází z přesvědčení, že Bůh se vtělil do konkrétní historické postavy Ježíše z Nazaretu. Když byl Ježíš ukřižován, stala se jeho smrt výkupnou obětí za hříchy celého lidstva. Kdyby tak neučinil, všichni lidé by museli být od Boha trvale odloučeni v pekle. Proto také kázal své poselství […]

Příběh Nelsona Mandely: Jednou lotr, vždycky lotr?

Příběh Nelsona Mandely: Jednou lotr, vždycky lotr?

Mark Shiels

Když jsem byl 19 let vězněný na ostrově Robben v Jižní Africe, jeden z nejbrutálnějších důstojníků zde byl velitel Badenhorst. Několik dní před Badenhorstovým odjezdem jsem byl povolán do hlavní kanceláře věznice. Generál Steyn navštívil ostrov a chtěl vědět, jestli máme nějaké stížnosti. Přítomen byl také velitel Badenhorst. Když jsem přednesl seznam svých stížností a požadavků, Badenhorst mě […]

Ukřižovaná svoboda a naděje trubadúra

Ukřižovaná svoboda a naděje trubadúra

Sofia Pavala

Dovolte mi v duchu lehkého tónu fejetonu jedno trpké konstatování. Jednání poslanecké sněmovny je krutá a bizarní reality show. Varování devíti z deseti psychologů: pokud si chcete zachovat zdravý rozum, víru v dobré prospívání dnešní společnosti, přesvědčení o správném rozhodování těch, co rozhodují – NEPOUŠTĚJTE SI ZÁZNAM Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY!

Naší společností zmítá covidový chaos. Před rokem jsme věřili, že když všechno […]

Láskyplně…

Láskyplně…

Vlastík Krejčí

Láska je důležitým prvkem v našem životě. Nenechme se tedy zmást každodenním shonem.

Především bychom si měli uvědomit, že tady je, existuje, určitá láskyplnost, na které jsme všichni závislí, a na kterou v našem nejproduktivnějším období máme tendenci zapomínat. Býváme příliš často přehlceni vlastním egem, vlastními titěrnými cíli, které naše mysl sleduje, až příliš často na to, abychom […]

Šeptanda na malém městě

Šeptanda na malém městě

Petr Samojský

Po přednášce v jednom malém českém městě jsem se sešel s místními příznivci na čaj. „Moc se mi tu u vás líbí,“ povídám, „je to znát, že tu lidé mají k sobě blíž.“ „A to jo,“ odvětí jeden mladík, „na jednom konci města se podíváš do nebe, na druhém konci se dozvíš, že ses dal na modlení, a […]