Těsněji na jedné lodi

Těsněji na jedné lodi

Jarmila Plotěná Ať už patříte k těm, co jsou zklamaní, neboť očekávali, že v létě koronavirus své působení značně omezí, nebo k těm, co „dávno říkali, že to bude nadlouho, neboť onen virus se jen tak nevzdá,“ jsme všichni postaveni před skutečnost, že lidstvo nad virem zatím nevyhrává. I ten, kdo sleduje zprávy jen okrajově, se chtě nechtě dovídá neradostné […]

Je láska k penězům kořenem všeho zla?

Je láska k penězům kořenem všeho zla?

Luděk Pivoňka Kdybychom se podívali do dopisu apoštola Pavla Timoteovi, našli bychom tam právě tento výrok. Podle jeho názoru mohou peníze zbožné lidi spíše odvádět od víry, lákat je do mnoha nerozumných a škodlivých žádostivostí a ještě se skrze ně mohou zaplést do mnoha zbytečných trápení. Dalo by se jednoduše říci, že bohatství je velkou léčkou pro křesťansky smýšlejícího člověka. […]

Všechno bude v pořádku

Všechno bude v pořádku

Mark Shiels Žijeme v době nejistoty a neustálých obav. Jaké dopady bude mít pandemie na ekonomiku? Nepřijdeme o práci? Jak to bude s cestováním? A tak dále. Jak inspirující je připomenout si dávná (ale stále aktuální) slova středověké mystičky Juliany z Norwiche. Juliana z Norwiche (1343–1416) byla anglická křesťanská mystička, která celý svůj život strávila v anglickém městě Norwich. Před […]

Jsme národ Husův a rádi se tak zoveme…

Jsme národ Husův a rádi se tak zoveme…

Sofia Pavala však jsme tím národem Husovým doopravdy a ve skutečnosti? Tuto zásadní otázku pokládá Masaryk ve spise Jan Hus, který vznikal v letech 1895–96. Odpovídá poněkud skepticky, že ještě nejsme a důvodem je nedostatek duchovního života a mravního směřování naší české společnosti. Obrat pro něho nepředstavuje revoluce, ale reforma, mravní obroda. Jana Husa si vždy připomínáme, chceme-li vyburcovat české […]